Organigrama

slant-separator

A Asamblea Xeral designa electoralmente aos cargos cada catro anos.

Os cargos  da Xunta Directiva divídense en:

Presidente: D. Carlos Castro Fresco
Vicepresidenta:
Dna. María del Carmen Fernández Cuervo
Secretaria:
Dna. Cecilia García Picallo
Tesoureiro:
D. Carlos Baamonde Hernando
Vocais:
Dna. Magdalena Rivera Montero
Dna. Mª Josefa Candia Ramudo
Dna. Maria Sol Jarel Vilasuso
D. Javier Lamas Pico
D. Antonio Riveira Bañobre

Persoal:
RECURSOS HUMANOS

Guadalupe Lago Díaz (Terapeuta Ocupacional)
Rocío García Pérez ( Administrativa)
Javier Lamas Pico (Conductor e Mantemento)

Monitores
Persoal voluntario