Programa de rehabilitación

slant-separator

Cando existe un deterioro, é necesaria unha rehabilitación integral, que persiga maximizala autonomía da persoa dentro do seu medio, evitalas secuelas deste deterioro, que se poden reflectir nunha situación de exclusión social. Polo tanto e ante esta necesidade, un obxectivo primordial é o de prestar un conxunto de atencións ás persoas con discapacidade no seu entorno, facilitando así, a permanencia no seu propio medio de convivencia.

TERAPIA OCUPACIONAL

EDUCACIÓN SOCIAL

FISIOTERAPIA

Terapia ocupacional

slant-separator

Rama socio-sanitaria que  a través da valoración das capacidades físicas, cognitivas, conductuais e sociais e cun tratamento axeitado das súas capacidades, axuda á persoa a través de actividades significativas a alcanzar o maior grado de independencia posible na súa vida diaria.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

 • Estimular as capacidades físicas, cognitivas e sociais.
 • Manter máximo nivel de autonomía nas AVDB e AVDI.
 • Favorecer a inclusión da persoa no seu entorno.
 • Valoración e asesoramento para a adaptación funcional do domicilio.
 • Indicación, adaptación e entrenamento no uso de produtos de apoio.
 • Asesorar ós familiares e/ou coidadores na optimización da súa atención e coidados mantendo a propia saúde do coidador.
 • Proporcionar rutinas e hábitos.

ACTIVIDADES

 • Entrenamiento e mantenimiento funcional nas ABVD y AIVD.
 • Taller de habilidades manipulativas e estimulación sensorial.
 • Taller de estimulación cognitiva/psicoestimulación.
 • Adaptación ambiental e producto de apoio.
 • Ximnasia e psicomotricidade.

Educación social

slant-separator

Profesión transformadora da sociedade, a través da intervención directa con persoas busca a mellora da calidade de vida e benestar das persoas, tanto a nivel individual coma na comunidade.

A educación social busca xerar procesos de mellora nos diferentes ámbitos de actuación que ten. No que nos ocupa, persoas maiores e  discapacidade, a premisa principal é velar porque os seus dereitos non se vexan vulnerados, axudar á persoa a seguir sendo autónoma e independente, mellorar no seu benestar bio-psico-social e establecer unha relación de inclusión e participación na comunidade.

Fisioterapia

slant-separator

Rama sanitaria que ofrece tratamento terapéutico e de rehabilitación no farmacolóxico para diagnosticar, previr e tratar síntomas de múltiples doenzas, tanto agudas como crónicas, por medio de exercicios terapéuticos e axentes físicos como a electricidade, ultrasón, láser…

OBXECTIVOS

 • Paliar ao máximo a dor dos pacientes.
 • Mellorar as capacidades físicas dos pacientes.
 • Mellorar o estado psicolóxico dos pacientes mediante a promoción da actividade física axeitada e a realización de exercicios.

ACTIVIDADES

 • Sesión grupal de rehabilitación do equilibrio e a coordinación.
 • Sesións individuais no propio local.
 • Sesións domiciliarias.