Usuarios e usuarias

slant-separator

As principais persoas destinatarias dos diferentes servizos son persoas con:

  • Dano Cerebral (Accidente Cerebro Vascular (ACV), Traumatismo Cráneo encefálico (TCE)…).
  • Enfermidades neurodexenerativas (Esclerose Múltiple, Párkinson , Enfermedad de Alzheimer ou otras demencias, Ataxia de Friedrich, Enfermedad de Huntington…).
  • Parálise Cerebral Infantil (PCI).
  • Enfermidade mental (Esquizofrenia, Depresión…).
  • Discapacidade intelectual.
  • Persoas sen limitacións que queiran seguir mantendo as súas capacidades.