Historia

slant-separator

O día 26/04/1989, dá os primeiros pasos “A Xanela”. Créase coa finalidade de cubrir unhas necesidades que, naqueles momentos había, e que eran, nin máis nin menos, que a integración das persoas con discapacidade. A idea era a creación de Servizos e Programas para xoves e adultos. Pero deixa de ter actividade a finais da década dos 90.

Mais tarde e despois das inquedanzas dalgunhas persoas con discapacidade, comezan a contactar entre elas, para facer unha asociación de discapacitados. Aproveitando o nome e os Estatutos da extinta Xanela, fálase coa Directiva que tanto se movera para conseguir os seus obxectivos; e así,  o 28/06/2000, noméase unha Xunta Xestora, e decídese continuar co mesmo nome, é dicir, A Xanela.

Logo de dúas reunións cos citados dirixentes, no ano 2000 elíxese a primeira Directiva e en adiante denominarase: A Xanela – Asociación de Discapacitados Activos, entidade sen ánimo de lucro, membro de COGAMI (Confederación Galega de Discapacitados) para coordinar e promover a defensa dos intereses das persoas con discapacidade funcional.

O obxectivo principal é prestar un conxunto de atencións as persoas con diversidade funcional no seu entorno, facilitando así, a permanencia no seu propio medio de convivencia.

A primeiros de novembro comezan as actividades, e imos realizando moitas melloras, coa colaboración do Concello, cedéndonos locais para levar a cabo as nosas actividades, e realízanse convenios con diferentes empresas da nosa localidade.

Na actualidade temos un local, construído e cedido polo Concello, sendo alcalde Valentín González Formoso, na zona do Canal IV, rúa Santiago, s/nº. Inaugurado o 20/12/2013.

Tras estes longos anos de duro traballo continuamos con moita ilusión e con ganas de mellorar, sempre co fin de desenvolver novos servizos e actividades para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e persoas maiores que se achegan a nosa asociación.