A Xanela · Asociación de Discapacitados Activos

Somos unha entidade sen ánimo de lucro, creada co fin de prestar un conxunto de atencións as persoas con diversidade funcional e/ou persoas maiores no seu entorno.

O noso local atópase en As Pontes, onde impartimos información e asesoramento, servizo de rehabilitación, respiro familiar, actividades complementarias, actividades de ocio e tempo libre, servizo de transporte adaptado, programa As Pontes Contigo, etc…

A Xanela

A nosa entidade presta uns servicios socio-terapéuticos a toda a poboación diana, persoas socias e non socias, e ás súas familias, así como á cidadanía en xeral, para dar resposta ás necesidades do día a día, e que outros recursos non chegan a dar resposta. Os servizos – obradoiros – programas ofertados son únicos no municipio, o que fai que a poboación pontesa conte cun recurso profesionalizado e de calidade para atender a ditas necesidades.

¿Qué facemos?

slant-separator

• Mantemento das persoas con diversidade funcional e persoas maiores na comunidade, durante o maior tempo posible e en adecuadas condicións de saúde.

• Diminuír a carga de traballo e responsabilidade sobre as tarefas de control do entorno dos familiares e/ou coidadores principais, mellorando a súa calidade de vida e relación coa persoa con diversidade funcional e persoa maior.

• Capacitar ao máximo das súas posibilidades ás persoas con diversidade funcional e persoas maiores en todas aquelas actividades significativas da súa vida diaria, que por diversas causas víronse interrompidas.

• Proporcionar apoio psicolóxico, social e sanitario.

• Promocionar o voluntariado social.

• Colaborar con outras institucións con obxectivos similares.

Entidade declarada de Utilidade Pública por Orden do 16 de decembro de 2015 da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. (DOG nº73 do 20 de abril de 2021)

Inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 1989/002233-1ª. (Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza)

Inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadora de Servizos Sociais co nº E-1385. (Xunta de Galiza, Consellería de Traballo e Benestar)